Drive point website


De informatie op onze website is met zorg en aandacht samengesteld en wordt voortdurend onderhouden.
Hierbij kan echter niet worden uitgesloten dat er fouten kunnen optreden en/of voorkomen.

Alle informatie op deze website is van informatieve aard.
Er kunnen echter geen rechten aan de aangeboden informatie worden ontleend.

Drive point aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de onvolledigheid c.q. onjuistheid van de op de website verstrekte informatie.

De website van Drive point kan verwijzingen en/of hyperlinks naar andere websites bevatten.
Deze websites worden niet door Drive point beheerd, zijn te goeder trouw geselecteerd en zijn ter informatie van de gebruikers van Drive point aan de website toegevoegd.
Drive point geeft dan ook geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van deze websites.

Drive point tracht haar toegezonden aanvragen, verzoeken, e-mails of andere elektronische berichten zo spoeding mogelijk te verwerken, maar kan niet garanderen dat deze daadwerkelijk tijdig worden ontvangen. Drive point aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van deze berichten.


Intellectuele Eigendomsrechten


Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen: foto’s, illustraties, afbeeldingen, informatie en teksten op deze website, alsmede de logo’s, lay-out en de vormgeving van deze website rusten bij
Drive point.

Het verveelvoudigen en openbaar maken van de inhoud van deze website of delen hiervan, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Drive point niet toegestaan.


Cookies


De website van Drive point plaatst geen cookies op uw computer.